ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online σεμινάρια γαλλικής γλώσσας. Μέχρι 20/5 η αποστολή αιτήσεων

Το σχετικό έγγραφο για τις Υποτροφίες Βελγίου  Formulaire de candidature  1. ULB 2022  2. UCL 2022 3. ULG 2022 4. UMONS. 2022 Ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα WallonieBruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια σε γαλλική γλώσσα: Υποτροφίες με σκοπό την τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών ( 15 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2022) Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain ( 25 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2022) Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης ( 01 έως 12 Αυγούστου...