ΥΠΑΙΘ: Επέκταση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος “The Tipping Point” στα ΕΠΑΛ της επικράτειας

Μ εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ γνωστοποιεί την επέκταση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος “The Tipping Point” στα ΕΠΑΛ της επικράτειας. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο