Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια 400 ωρών

Η Smart Studies συνεργάτης της Unicert, Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ., παρουσιάζει τα  5  νέα επιμορφωτικά μοριοδοτούμενα  σεμινάρια, ορισμένα εκ των οποίων σε συνεργασία με Δημόσια ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διάρκεια των σεμιναρίων ανέρχεται σε  400 ΩΡΕΣ.

 Η έναρξη  τους έχει προγραμματιστεί για την 1η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

 Οι τίτλοι των σεμιναρίων είναι οι παρακάτω: . . .