Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»: Ημερίδα School Libraries Forward

School Libraries Forward «Ουσιαστική αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών από την ευρύτερη σχολική κοινότητα» Το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019, από τις 09:30 έως τις 14:40 τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»διοργανώνουν την ημερίδα School Libraries Forward με θέμα την ουσιαστική αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών από την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Σκοπός της ημερίδας είναι να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία, ώστε να αναδειχθεί ο σπουδαίος ρόλος των σχολικών βιβλιοθηκών σε κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να αναγνωριστεί η σχολική βιβλιοθήκη ως κέντρο διαχείρισης και διάδοσης της γνώσης καθώς και να υπογραμμιστεί η αξία της ως «πνεύμονας» της φιλαναγνωσίας. Η ημερίδα απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές αλλά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών προς όφελος της ευρύτερης σχολικής κοινότητας....