Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: ‘Refusing to get better: (Post-) Colonial Vaccines’. Διάλεξη του Prof. Pablo Mukherjee, University of Warwick

Δελτίο Τύπου To Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμβάλλει στη γενικότερη συζήτηση για το επίκαιρο ζήτημα των πανδημιών στη δημόσια σφαίρα, μεταξύ άλλων και με τη συνδιοργάνωση μιας σειράς ενδιαφερουσών διαλέξεων για τις πανδημίες στην ιστορική τους προοπτική. Στις διαλέξεις αυτές έχουν προσκληθεί ως ομιλητές ειδικοί ερευνητές και καθηγητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ήδη οι τρεις πρώτες σχετικές διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν με πολύ μεγάλη συμμετοχή, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Επικοινωνία της Επιστήμης” του ΕΑΠ, η Διεθνής Επιτροπή για την “Επιστήμη και Λογοτεχνία” και το Πανεπιστήμιο του Birbingham στις 19 Μαΐου 2021 και 16.00 (ώρα Ελλάδας) σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τη διάλεξη:   ...