Α. Αντωνάκος: Nails extensions beauty και Θεοφάνεια

Nails extensions beauty και Θεοφάνεια. Όταν η δημοκρατική πολιτεία θεσπίζει νόμους αυτοί οφείλουν να είναι σεβαστοί από όλους. Δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να φροντίζει αυτοί οι νόμοι να μην θίγουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα, να αιτιολογούνται επαρκώς, να μην αλληλοαναιρούνται και όταν είναι επώδυνοι να τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα και η αναγκαιότητά τους. Οφείλει η πολιτεία να πείθει ότι κάνει τα πάντα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους δίχως εξαιρέσεις. Ο φόβος είναι ο καλύτερος σύμμαχος της εξουσίας. Ιδιαίτερα ο φόβος του θανάτου πειθαναγκάζει τους πολίτες να αποδέχονται αγόγγυστα τα μέτρα της πολιτείας ακόμα και όταν περιορίζουν δραστικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Η εικόνες...