Ε.Ε.Φ.: Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο, «Κλιματικές Αλλαγές»

TO AΕGEAN  GOLLEGE  και  η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνουν 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η   Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

με τίτλο:

      «KΛΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ»

την Δευτέρα,22 Οκτωβρίου  2018 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του AEGEAN COLLEGE   Πανεπιστημίου 17, Αθήνα

Προεδρείο: Φιλντίσης Παναγιώτης, Δημητροπούλου Βασιλική

Το πρόγραμμα . . .