Ε.Ε.Φ.: Ο διεθνής διαγωνισμός ΙΥΡΤ (International Young Physicists’ Tournament)

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό ΙΥΡΤ.
Ομάδες των 5-6 μαθητών παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους (reports) σε επιστημονικά προβλήματα, που έχουν προετοιμάσει όλη τη χρονιά. Οι λύσεις τους επικρίνονται από μαθητές άλλης ομάδας (σε μορφή debate) και η απόδοσή τους αξιολογείται από μία επιτροπή καθηγητών Φυσικής.
Οι ομάδες καλούνται να αντιμετωπίσουν 17 πρωτότυπα προβλήματα από διάφορους τομείς της Φυσικής, αλλά και διεπιστημονικά μεταξύ Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Τα προβλήματα είναι “ανοικτά”, ώστε να μπορούν να προσεγγιστούν από πολλές οπτικές γωνίες και η κάθε ομάδα να τα αντιμετωπίσει διαφορετικά και να δώσει τη δική της εξήγηση.
Τα προβλήματα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και οι μαθητές έχουν μπροστά τους πολλούς μήνες προετοιμασίας, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση της ομάδας καθηγητών της ΕΕΦ. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας οι μαθητές