Π. Σταυρόπουλος: IBL ή IBSE στη μεθοδολογία STEM ;

Άρθρο του Π. Σταυρόπουλου με θέμα: IBL ή IBSE στη μεθοδολογία STEM ; δημοσιεύει το diodos.edu.gr Έχουμε διαβάσει πολλές φορές στο διαδίκτυο για τη Διερευνητική Μάθηση (inquiry-based learning – IBL) όμως δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ελληνικές ιστοσελίδες για την Διερευνητική Εκπαίδευση που Βασίζεται στην Έρευνα (Inquiry-Based Science Education – IBSE). Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να το αποδείξει αυτό. Προσεγγίζουμε το συγκεκριμένο θέμα για πρώτη φορά στην χώρα μας. Ας δούμε αρχικά ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ εκπαίδευσης και μάθησης:  1.   Η εκπαίδευση είναι διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αξιών, δεξιοτήτων και στάσεων ζωής. Η μάθηση είναι η διαδικασία υιοθέτησης όλων αυτών.  2.   Η μάθηση είναι το βασικό ένστικτο των ατόμων ενώ η εκπαίδευση αποκτάται.  3.   Η μάθηση είναι συνεχής διαδικασία και συνεχίζεται με την δια βίου εκπαίδευση....