Ίδρυμα Vodafone: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next STEM εκπαίδευση για τη νέα γενιά

Το Ίδρυμα Vodafone ανανεώνει το Generation Next, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων με ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την επιστήμη για όλους, και ανακοινώνει τον 2ο πανελλήνιο διαγωνισμό Generation Next για όλους τους εφήβους. Με επίκεντρο την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.grη οποία διαθέτει όλο το εκπαιδευτικό υλικό, οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου μπορούν να ανακαλύψουν πόσο εύκολη και διασκεδαστική μπορεί να γίνει η μάθηση με τη χρήση της τεχνολογίας, λαμβάνοντας μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό Generation Next. Περιηγηθείτε, λοιπόν, στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας που περιλαμβάνει τις τρεις ακόλουθες θεματικές ενότητες: •Ενότητα Discover, όπου μαθητές και καθηγητές μπορούν να ανακαλύψουν το STEM και να πάρουν έμπνευση από παλαιότερα projects και κατασκευές που υλοποίησαν...