Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: ERASMUS INTERNATIONAL GREECE-CHINA. Η διαχείριση του νερού από την αρχαιότητα μέχρι τώρα

Δελτίο Τύπου ERASMUS INTERNATIONAL GREECE-CHINA Η διαχείριση του νερού από την αρχαιότητα μέχρι τώρα International Symposium on ‘The History and Current Practice of Waste Water in The West and East’, πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως το Σάββατο 17 Ιουλίου στα πλαίσια υλοποίησης διεθνούς Erasmus των School of Science and Technology, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του School of History and Culture, Hubei University, China. Στη διεθνή συνάντηση από πλευράς του ΕΑΠ και του Εργαστηρίου Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων, ομιλητές ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος της διεθνούς κινητικότητας, καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης (η διαχείριση του νερού και των λυμάτων στην αρχαία Ελλάδα) , η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών και  μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ...