Ε.Ε.Φ.: Παγκόσμιο πρόγραμμα Αστρονομίας «Einstein Schools»

Στα πλαίσια των δράσεων IAU100 (https://www.iau-100.org) για τον εορτασμό των 100 χρόνων απο την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (ΙΑU, International Astronomical Union) προτείνεται στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας το πρόγραμμα “Einstein Schools”  για το σχολικό έτος 2018-2019, το οποίο μπορούν να το εντάξουν στις ερευνητικές ή στις δημιουργικές εργασίες του Σχολείου τους, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρυνθεί η διεθνής επιστημονική συνεργασία ανάμεσα στις συμμετέχουσες ομάδες μαθητών/καθηγητών με αφορμή τις πρόσφατες αστρονομικές ανακαλύψεις για τον ρόλο της βαρύτητας στο Σύμπαν. Συμμετέχοντας στο εν λόγω πρόγραμμα οι μαθητές θα μοιραστούν εμπειρίες και θα επωφεληθούν απο υψηλής στάθμης εκπαιδευτικούς, ερευνητές και μαθητές που συμμετέχουν  από όλο τον...