Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία-Παράρτημα Ημαθίας: e-Ημερίδα Μαθηματικών την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ

Το παράρτημα της ΕΜΕ Ημαθίας, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα της εποχής, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. Την ημερίδα μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας του Webex στον παρακάτω σύνδεσμο :https://minedu-secondary.webex.com/meet/anesto καθώς και μέσω youtube στο σύνδεσμο: https://youtu.be/O41tX9Y9kC0 (ορισμός υπενθύμισης για δική σας ευκολία) Η e-παρουσίας σας και η συμμετοχή στην ημερίδα μας είναι πολύ σημαντική για εμάς, αλλά και για τους εισηγητές της ημερίδας. Με εκτίμηση, ΈΜΕ Ημαθίαςhttp://www.emeimathias.gr/διαδικτυακή-ημερίδα-μαθηματικών-κυρ/