ΥΠΠΕΘ: Έγκριση διοργάνωσης της δράσης “BLOG YOUR HERITAGE – Unblock the Past, Share for the Future” για μαθητές ΕΠΑΛ, αιτήσεις μέχρι 30 Μαρτίου

Έγγραφο με αρ.  Φ10α/41596/Δ4 /13-3-2018 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου ενημερώνει ότι εγκρίνεται η δράση “BLOG YOUR HERITAGE – Unblock the Past, Share for the Future”, με τη συνεργασία ΥΠΠΟΑ και ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018  σε σχολικές μονάδες Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας.
Η έγκριση δίδεται για τα σχολικά έτη 2017-2018 κ’ 2018-2019. 

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Έτος 2018 έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ 2018). Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη της θεμελιώδους και πολύπλευρης σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ευρωπαϊκή κοινωνία, υπό το πρίσμα των σοβαρών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κοινότητα σήμερα. Ο κύριος στόχος του εορτασμού του ΕΕΠΚ 2018 είναι να προωθήσει την αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως κοινού πόρου, να ευαισθητοποιήσει τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με την κοινή τους ιστορία και τις κοινές αξίες τους.
Στο πλαίσιο του εορτασμού του ΕΕΠΚ 2018, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προτείνει τη διοργάνωση μιας δράσης για μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων για τη δημιουργία – διαχείριση ιστολογίων (blogs), με σημείο αναφοράς την τοπική πολιτιστική κληρονομιά στη διαχρονική και ευρωπαϊκή της διάσταση. Στόχος της δράσης είναι, με όχημα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση του διαδικτύου – να φέρει σε επαφή το νεανικό κοινό με την ιστορία του τόπου του, τα υλικά τεκμήρια, την άυλη κληρονομιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Οι μαθητικές ομάδες που θα συμμετέχουν στη δράση θα διαγωνισθούν για την ανάδειξη των τριών καλύτερων ιστολογίων από όλα όσα αναπτυχθούν το σχολικό έτος 2018-19.
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη δράση θα αναλάβουν κατά αρχάς . . .