Ι.Ε.Π.: Διοργάνωση Επιστημονικής Επιμορφωτικής Ημερίδας για την αξιοποίηση του έντεχνου συλλογισμού (Artful Thinking) στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και συγκεκριμένα η Μονάδα Προσχολικής Εκπαίδευσης και η Μονάδα των  Τεχνών συνδιοργανώνουν με το 6ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Αττικής επιστημονική επιμορφωτική ημερίδα με ομιλήτρια την επίκουρη  καθηγήτρια Dr Angela Salmon και με αντικείμενο συζήτησης την αξιοποίηση του έντεχνου συλλογισμού (Artful Thinking) στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός της επιμορφωτικής ημερίδας είναι η Dr Angela Salmon να παρουσιάσει θεωρητικά πλαίσια και προσεγγίσεις για την  αξιοποίηση  των Τεχνών για την καλλιέργεια παγκόσμιων δεξιοτήτων και  τη διερεύνηση και διαχείριση ζητημάτων παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η δημοκρατία, η διαφορετικότητα, η μετανάστευση, η ανάπτυξη ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών μέσω εναλλακτικών οπτικών, η επίλυση προβλημάτων και η ανάληψη δράσης, οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις,...