ΥΠΑΙΘ: Πρόγραμμα Υποτροφιών εσθονικού ιδρύματος Archimedes

Με έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ ανακοινώνει πρόγραμμα το υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύματος Υποτροφιών Archimedes ( http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/ ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών: – Σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/04/2020 έως 01/05/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος : http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers – Για το Πρόγραμμα θερινών σεμιναρίων τρέχοντος έτους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:19/02/2020 έως 19/03/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα : http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-short-courses Τέλος, στα επισυναπτόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται, πέραν των ανωτέρω και άλλα ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με δυνατότητες υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Εσθονία. Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπαλλήλου: Ms. Liis...