Ένωση Ελλήνων Φυσικών: 8η Πειραματική Ολυμπιάδα Φυσικής

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών αναγνωρίζοντας το έλλειμμα στην πειραματική διδασκαλία, αλλά και τις χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στους διεθνείς διαγωνισμούς Φυσικής (ιδιαίτερα όταν υπάρχει πειραματικό μέρος), θέλει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην 8η Πειραματική Ολυμπιάδα Φυσικής. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που διοργανώνεται κυρίως μεταξύ Βαλκανικών χωρών αλλά και με συμμετοχές από άλλες χώρες.  Λόγω της πανδημίας ο διαγωνισμός του 2021...