Από 24 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Νοεμβρίου 2021 η 7η Μπιενάλε της Αθήνας ECLIPSE

Ένα τελετουργικό διαφυγής από το σκοτάδι. Με ορίζοντα τη διεξαγωγή ενός διατοπικού πολιτιστικού γεγονότος, ικανού να εξασφαλίσει τόσο την παρουσία των συμμετεχόντων καλλιτεχνών όσο και την προσβασιμότητα της έκθεσης από το εγχώριο και διεθνές κοινό, η 7η Μπιενάλε της Αθήνας ECLIPSE θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2021. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το website της 7ης Μπιενάλε της Αθήνας...