Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ: Ημερίδα την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 στο κτήριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόζεται πιλοτικά το τρέχον σχολικό έτος σε εννέα ΕΠΑ.Λ. και από την ερχόμενη σχολική χρονιά, 2018-2019, θα γενικευτεί σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

 Τα εννέα σχολεία που πήραν μέρος πιλοτικά στο πρόγραμμα θα διοργανώσουν μεγάλη ημερίδα την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 στο κτήριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. . . .