5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Καλαμάτα 27-30 Σεπτεμβρίου 2018

Στις 27-30 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το 5ο Συνέδριο Ακουστικής  Οικολογίας με θέμα «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση». Το συνέδριο είναι ελεύθερα προσβάσιμο προς  όλους και θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Παλαιό Στρατόπεδο, Ανατολικό  Κέντρο, Τ.Κ. 24 100), ενώ εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα ανακοινωθούν, θα  πραγματοποιηθούν σε χώρους του κέντρου της Καλαμάτας.
Στον ιστότοπο του συνεδρίου http://sound.sch.gr/acouexpedu είναι διαθέσιμο το προσωρινό  πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και η πληροφορίες των εργαστηρίων.