ΥΠΠΕΘ: Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την Προκήρυξη 4.500 διορισμών στην Εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με θέμα: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που αφορά στην προκήρυξη 4.500 διορισμών στην Εκπαίδευση.  Η ΚΥΑ σε μορφή pdf Αναμένεται τις επόμενες μέρες η δημοσίευση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού της Προκήρυξης.