ΟΛΜΕ: Καταγγελία για το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Σερρών

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καταδικάζει την προσφυγή σε πειθαρχικές διαδικασίες καθώς θεωρεί ότι δεν αποτελεί αποτελεσματικό και επιθυμητό τρόπο διοίκησης. Η διοίκηση κάθε σχολικής μονάδας οφείλει και υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντά της σε πνεύμα συνεννόησης-με ανοιχτούς διαύλους ουσιαστικής επικοινωνίας-και συνεργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη εντός του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι συνεχείς προσφυγές σε πειθαρχικές διαδικασίες όχι μόνον επιβαρύνουν το εργασιακό περιβάλλον και το κλίμα συνεργασίας και επίτευξης εκπαιδευτικών παιδαγωγικών σκοπών αλλά απεναντίας επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ως ΟΛΜΕ πιστεύουμε ότι η διεύθυνση των σχολικών μονάδων οφείλει και υποχρεούται να κατανοεί τα τυχόν προβλήματα των συναδέλφων και να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε αυτά να εξαλείφονται και όχι να μεγιστοποιούνται....