ΥΠΠΕΘ: 4η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019

Στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας νέας περιόδου 2018-2019 εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ εγκύκλιος με θέμα: 4η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019, μέσω της οποίας παρέχονται διευκρινίσεις για τα ακόλουθα θέματα: . . .