3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων: Οι Κυριακές της επιστήμης

ΟΙ «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» είναι μια σημαντική διοργάνωση με έναν ευγενή στόχο …. Το σκεπτικό : Ως εκπαιδευτικοί, επιθυμούμε πολλές φορές, να αναδείξουμε πλευρές της επιστήμης που δεν βρίσκουν επαρκές πεδίο ανάπτυξης στα αιτούμενα από το σχολικό διδακτικό πρόγραμμα. Ταυτοχρόνως, γνωρίζουμε πως το πεδίο των γνώσεων αρκετών συναδέλφων που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ευρύτατο, αλλά λόγω και του αναλυτικού προγράμματος δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση μέσα στην τάξη. Η ανάδειξη ωστόσο και η προβολή της επιστημονικής γνώσης με την παρουσίαση πτυχών των επιστημών ή των σχέσεων των επιστημών που δεν μπορεί να γίνει μέσα στις τάξεις είναι δυνατόν να προσφερθεί στο ευρύτερο κοινό αλλά και στους μαθητές...