Ένωση Ελλήνων Φυσικών: 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός η καθαρή ενέργεια στη μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), μετά την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με στοιχεία Φ15 / 150821 / Δ2 της 5ης Νοεμβρίου 2020, ανακοινώνει εκ νέου την έναρξη του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού με θέμα: « Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Καταπολέμηση της Κλιματική Αλλαγή ». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιείτε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021. Η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕΦ θα έχει υποστηρικτικό ρόλο συμβούλου για όποιες ομάδες το επιθυμούν ή κριθεί απαραίτητο. Webinar με πάνελ Ερευνητών και Πανεπιστημιακών εξειδικευμένων σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 1. ΣΚΟΠΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ε.Ε.Φ. με την διοργάνωση του διαγωνισμού αυτού αποσκοπεί στην αφύπνιση των σπουδαστών της Δευτεροβάθμιας Βαθμίδας Εκπαίδευσης και των...