Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου οι Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία.

Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.
Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο του εορτασμού των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο. . . .