Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος: 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 12 & 13 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 – 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (www.egve.gr)Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 4 Δεκεμβρίου 2020,χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης. Δελτίο Συμμετοχής Φίλες και φίλοι Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν καλύτερα το τοπίο σχετικά με την πανδημία COVID-19, για να οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., αφήσαμε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο πριν οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας για τον τρόπο διεξαγωγής του. Μέχρι πριν λίγες ημέρες οι όροι διεξαγωγής συνεδρίων στην Ελλάδα καθοριζόταν με το ΦΕΚ 3611/29-10-2020. Από τη Δευτέρα 12-10-2020 ισχύουν νέοι όροι διεξαγωγής που καθορίζουν για...