Πρότυπο γενικό Λύκειο Αναβρύτων: 2ο Μαθητικό Συνέδριο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών, 23-24 Φεβρουαρίου 2019

Η Προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων διάρκειας δύο ημερών είναι ετήσιο Μαθητικό Συνέδριο των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 14-18 ετών, Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως αυτή του δημόσιου λόγου, της διπλωματικής στάσης και συμπεριφοράς, της κριτικής σκέψης, της ρητορικής τέχνης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και της δημιουργίας ενεργών πολιτών του 21ου αιώνα. Η επίσημη γλώσσα του Μαθητικού Συνεδρίου είναι η Αγγλική. Κατά τις δύο ημέρες της Προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες-αντιπρόσωποι εθνικών αποστολών κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών θα κληθούν να συζητήσουν ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και να εξερευνήσουν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Ο.Η.Ε. και τις διεθνείς συμβάσεις. Οι μαθητές, σε ρόλο διπλωμάτη, θα βιώσουν την μοναδική εμπειρία των προκλήσεων της διεθνούς διπλωματίας, καθώς θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις και να επιλύσουν κρίσεις τόσο σε επίπεδο Επιτροπών όσο και Γενικής Συνέλευσης (ολομέλειας), μέσω κειμένων πολιτικών θέσεων και ψηφισμάτων (resolutions) τα οποία τίθενται σε διαβούλευση και ψηφοφορία μεταξύ των μελών των συμμετεχουσών αντιπροσωπειών.

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών (2nd Anavryta Model Lyceum (AMLMUN) Model United Nations Conference) για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι . . .