ΥΠΠΕΘ: Μετονομασία του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου και μεταφορά στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 2637 τ. Β΄5/7/2018,  η Υ.Α. με θέμα:  Μεταφορά έδρας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και μετονομασία αυτού. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται: . . .