Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο-Visionary Workshop στο πλαίσιο του Έργου «Learning from the Extremes» που αφορά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της υποστήριξης των ενδιαφερόμενων δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων σχολείων όλης της χώρας για το Έργο με τίτλο «Learning from the Extremes» (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action – Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies», το ΙΕΠ διοργανώνει το  2ο Διαδικτυακό Visionary Workshop την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00-16.00 Πιο συγκεκριμένα, το Visionary Workshop θα περιλαμβάνει : ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον σκοπό και τους στόχους του έργου, παρουσίαση του περιεχομένου της...