Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: 15ος Μαθητικός Διαγωνισμός “Παιχνίδι και Μαθηματικά” 28-5-2021 : Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή, κατά τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες 8.15 έως 10.15, για τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. (Σχ. Απόφαση Υ.ΠAI.Θ : Φ.14/28124/ΦΔ/31758/Δ1/19‐3‐2021, η οποία και επισυνάπτεται) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΛΥΣΕΩΝ• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν Δημοτικά Σχολεία από όλη τη χώρα.• Τα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή στον διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα (site) της EME (http://www.hms.gr), και παραλαμβάνουν το πρωί του Διαγωνισμού τις οδηγίες, τα θέματα και τις βεβαιώσεις συμμετοχής, στο email του σχολείου.Εναλλακτικά οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν το πρωί...