Ε.Ε.Φ.: Πρόγραμμα 13oυ Webinar Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

ΑΘΗΝΑ 11-12 Ιουλίου  2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ  11  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 Xαιρετισμοί: Φιλντίσης Παναγιώτης ,Α’ Αντίπροεδρος Ε.Ε.Φ.Κυριακός Δημήτριος, Πληροφορικός,MSc,ΜΒΑ,MEd, Υπ. Δρ Παν. Δυτ. Αττικής Συντονίστριες: Γεώργα Αναστασία, Ζωγοπούλου Δήμητρα  10:00–10:30►Κυριακός Δημήτριος, Πληροφορικός,MSc,ΜΒΑ,MEd, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΘέμα1:«BlockchainTechnologyκαιVooc’s (VocationalOpenOnlineCourses)».Θέμα2: «Η επαγγελματική εκπαίδευση και τα MOOC’s». 10:30–10:45►Σαλβαρά Μαρίνα, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, M.Ed. SpecialEducation, Ph.D., Didactics, Post-Ph.DSpecialEducation.Θέμα:«Μετάβαση τωνμαθητώνμεδιαταραχήαυτιστικούφάσματος(υψηλήςλειτουργικότητας) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». 10:45 –11:00►Σολάκη Κυριακή ,Σ.Ε.Ε. Π.Ε. 60, M.Sc, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας.Θέμα:«Η διαφοροποίηση  της διδασκαλίας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». 11:00–11:15►Κοτσιφάκος Δημήτριος, Ηλεκτρονικός,ΜεταδιδάκτωρΤμήματοςΠληροφορικής, Πανεπιστημίου  Πειραιώς.  Θέμα:«STEM and Vocational Education and Training». 11:15-11:30► Χριστοφόρου Ζαφειρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MSc.Θέμα: «Βασικές αρχές και αξίες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης». 11:30-11:45►Αλατσατιάνου  Πολυτίμη, Φιλόλογος , Msc Προαγωγή υγείας σε παιδιά και εφήβους.Θέμα:...