Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2021  Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2021, (μέσω Διαδικτύου) Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την εποχή της Πανδημίας: Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές Θεματικές Ενότητες Θεωρητικές προσεγγίσεις και αναστοχασμός στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Στρατηγικές και πολιτικές στην εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας Διεθνείς εμπειρίες και εφαρμογές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση Διδακτική γνωστικών αντικειμένων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση Εμπειρίες και Πρακτικές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων την περίοδο της...