Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Ανακοίνωση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών

Από τις 25 μέχρι 30 Ιουνίου διεξήχθη στην Αθήνα το πρώτο Συνέδριο των Απανταχού
Ελλήνων Μαθηματικών με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Συνέδριο οργανώθηκε με την
ευκαιρία των 100 ετών από την ίδρυση της ΕΜΕ και του ΄Έτους Μαθηματικών 2018,
υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, από την Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία, το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ, το Τμήμα
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το
Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ, τη
Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ, τη Μαθηματική Εταιρεία Κύπρου και τη
Μαθηματική Εταιρεία Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε συνεργασία με τον Δήμο
Ζωγράφου και την Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Κατά τη διάρκεια των
εργασιών του Συνεδρίου δόθηκε η δυνατότητα να . . .