Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: 1ο Μαθητικό Μαθηματικό Συνέδριο στις 7-9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα στις αίθουσες της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία γνωστοποιεί την διοργάνωση του 1ου Μαθητικού Μαθηματικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα στις αίθουσες της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).
Η ανακοίνωση της Ε.Μ.Ε. . . .