ΥΠΑΙΘ: Στο Β΄ Τετράμηνο το υποχρεωτικό γραπτό διαγώνισμα στα Γυμνάσια

Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Ζ. Μακρή εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία που προβλέπεται στην περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση