ΥΠΑΙΘ: Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των στελεχών και των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση με θέμα: Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης