Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Εκλογές την 27η Ιουνίου 2021. Διακηρύξεις Συνδυασμών και Οδηγίες Ψηφοφορίας. Πού Ψηφίζουν τα μέλη

Εκλογές ΕΜΕ 27 Ιουνίου 2021Διακηρύξεις Συνδυασμών και Οδηγίες ΨηφοφορίαςΠού ψηφίζουμε; Οι εκλογές διεξάγονται την Κυριακή 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 από τις 8:00 έως τις 19:00 στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Πανεπιστημίου 34 Αθήνα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2021 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021 ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 2021 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 2021 ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2021 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ