ΙΕΠ: Δελτίο Τύπου για την ημερίδα “Φύλο και Εκπαίδευση”

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα  «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το Σάββατο 6 Απριλίου 2019, στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ του Ρεθύμνου, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ/  Η Ημερίδα απευθυνόταν στα στελέχη της εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς και μαθητές/-ήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της πολυεπίπεδης συναρμογής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη και η αναγκαιότητα εισαγωγής του στην εκπαίδευση ως βασικού ερμηνευτικού εργαλείου προώθησης της έμφυλης ισότητας, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι εισηγήσεις και οι καλές πρακτικές...