Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Επιστημονική εκδήλωση με τίτλο “Φυσικό Περιβάλλον-Αναπαράσταση με Χάρτες-GPS και GIS – Διδακτική προσέγγιση της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου”

Το  Γυμνάσιο Δικαίων και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών  διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με τίτλο:
“Φυσικό Περιβάλλον-Αναπαράσταση με Χάρτες-GPS και GIS – Διδακτική προσέγγιση της Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου”
την Τετάρτη,26  Σεπτεμβρίου 2018
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων  Γυμνασίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ . . .