Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού για το σ. έτος 2021-22

Εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού για το σ. έτος 2021-22. Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικά, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και Φυσική Αγωγή. Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Τ.Π.Ε. Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Αισθητική Αγωγή Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Ξένες Γλώσσες