Ένωση Ελλήνων Φυσικών: 10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου, 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου . Στις 12 Μαρτίου εξ αποστάσεως η Α΄ φάση. Η φόρμες συμμετοχής και η εξεταστέα ύλη

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει: • τον 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου • τον 10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου Ο  Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2021 και για τις τρεις τάξεις, θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις: Α΄ Φάση: Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 – ώρα 9:30 π.μ. Εξ Αποστάσεως Β΄ Φάση: Σάββατο 16 Απριλίου 2022 – ώρα 9:30 π.μ. Εξεταστικά Κέντρα Στην Β΄ Φάση θα προκριθούν όσοι/ες μαθητές/τριες συγκεντρώσουν συγκεκριμένη βαθμολογία στην Α΄ Φάση. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής αλλά βραβεία θα απονεμηθούν μόνο σε όσους διακριθούν κατά την Β΄ Φάση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ατομκή φόρμα που ακολουθεί προκειμένου να λάβουν μοναδικό κωδικό ανά email με τον οποίο...