ΕΑΠ: Ανάρτηση Πινάκων Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2019-2022 στις Θεματικές Ενότητες ΠΕΔ60, ΠΕΔ61 και ΠΕΔ62

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2019-2022 στις Θεματικές Ενότητες ΠΕΔ60, ΠΕΔ61 και ΠΕΔ62 Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρακτικό με τους πίνακες κατάταξης