Tagged: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

0

ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία. Μέχρι 14/10 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2022-2023, που αφορά ξένους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές .Για τη χώρα μας προσφέρονται υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές.Πληροφορίες και αιτήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο :https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-ofcooperation-for-20222023/Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τα οποία αναγράφονται στον ανωτέρω σύνδεσμο – αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Υπουργείο Παιδείας το αργότερο ως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

0

ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές στην Αίγυπτο

Το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και το ίδρυμα Al-Azhar Al-Sharif παρέχει τέσσερις (4) υποτροφίες σε ‘Έλληνες πολίτες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα για ισλαμικές σπουδές. .Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022. 1. Συνημμένο  2. Συνημμένο 

0

ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία

Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για τοθερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2022-2023, που αφορά ξένους φοιτητές, καθηγητές καιερευνητές .Για τη χώρα μας προσφέρονται υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές καιερευνητές.Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.Πληροφορίες και αιτήσεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα Tο έγγραφο ΕΔΩ 

0

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών με τίτλο “Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως”

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Νομικών Σχολών του ΕΚΠΑ, ΔΠΘ και ΑΠΘ, για την υποστήριξη των μεταπτυχιακών τους σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν με δαπάνη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός» και συνιστούν δωρεές στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους πέντε πρώτους με βάση τη σειρά επιτυχίας εισαγωγής τους σε κάθε Νομική Σχολή και ειδικότερα σε: α) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία· (β) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες ΑΠΘ στο πρόγραμμα «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο· (γ)...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Χορήγηση πέντε υποτροφιών σε κατοίκους μικρών νησιών της Ελληνικής μεθορίου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την χορήγηση πέντε υποτροφιών για την παρακολούθηση Θεματικών Ενοτήτων στα Προπτυχιακά, Ειδικά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε κατοίκους μικρών νησιών της Ελληνικής μεθορίου ανά ακαδημαϊκό έτος. Η Διοίκηση του ΕΑΠ, με την ανωτέρω απόφασή της και λαμβάνοντας υπόψη της τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, τονίζει περισσότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, που έχει ως κύριο στόχο και σκοπό το δικαίωμα πρόσβασης σε Προγράμματα Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης σε πολίτες της χώρας οι οποίοι, για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε συμβατικό πανεπιστήμιο ή μεταγενέστερα δεν είχαν την επιλογή για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο μεταπτυχιακό και/ή διδακτορικού, συμμετέχοντας...

0

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΕΚΟ 2019-2020

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης  των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των από 13/04/2022 πινάκων: α) κατάταξης, β) προσωρινού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων και γ) του από 14/04/2022 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων  υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ (αποφάσεις των 20ής /26.05.2022 και 21ης/09.06.2022 Συν. του ΔΣ του ΙΚΥ) ενέκρινε τους κατωτέρω πίνακες οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του IKY στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2019-2020 •    Πίνακας εγκριθεισών ενστάσεων κατά του από 13/04/2022 πίνακα κατάταξης και προσωρινού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων και του από 14/04/2022 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων  υποψηφίων,...

0

ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό. Μέχρι 24/7 η υποβολή αιτήσεων

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού καλεί ξένους πολίτες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-23, που αφορούν σπουδές σε διάφορα ιδρύματα.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Ιουλίου 2022.Οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις των υποτροφιών, ο κατάλογος των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, οι αιτήσεις καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο:https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785 MEXICO 

0

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας. Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για την πραγματοποίηση σπουδών επιπέδου Master 2 σε γαλλικά πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται από κοινού από την Υπηρεσία Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, θα συνεχιστεί και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και, στην συνέχεια, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο ελληνογαλλικό πρόγραμμα υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει:•    Να κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10,00) που...

0

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: 10 υποτροφίες στο Εξωτερικό στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης από τα έσοδα του Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών. Μέχρι 21/07 η υποβολή των αιτήσεων

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει δέκα (10) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :Επίπεδο: Μάστερ Ειδίκευση: Παιδαγωγική Επιστήμη Θέσεις: Δέκα (10) Έναρξη υποτροφίας; 01.09.2022 Διάρκεια υποτροφίας: 24 διαδοχικοί μήνες Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21 /07/2022. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ. Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

0

ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα Ρουμανικής Γλώσσας και Πολιτισμού θέρους 2022

Το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας, διοργανώνει, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια “Alexandru Ioan Cuza” του Ιασίου και “West University” της Τιμισοάρας, θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και πολιτισμού. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν τον Ιούλιο 2022.Διατίθενται τρεις (3) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την παρακολούθηση τους.Οι εν λόγω υποτροφίες καλύπτουν έξοδα διαμονής, διατροφής καθώς και τυχόν πολιτιστικό πρόγραμμα, εξαιρουμένων των εκδρομών και επισκέψεων.Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των μαθημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στη συνημμένη ρηματική διακοίνωση.Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα αναγραφόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη 09-06-2022 στην ακόλουθη διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του υπουργείου Παιδείας: foitmer.yp@minedu.gov.gr