Καινοτομία στην εκπαίδευση (innovation of education)

Το www.diodos.edu.gr έλαβε από τον κ. Πολύδωρο Σταυρόπουλο  και δημοσιεύει άρθρο με θέμα:

 Καινοτομία στην εκπαίδευση (innovation of education).

Στο άρθρο γίνεται αναφορά :

σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  (Erasmus+) που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων,
σε έρευνες για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση
στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά στην υλοποίηση θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, για τη βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στον όρο “Computational Thinking” Υπολογιστική Σκέψη
στα βασικά χαρακτηριστικά του Computational Thinking . . .