ΥΠΑΙΘ: Η εγκύκλιος για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση: Από 1 έως 13/2 η υποβολή αιτήσεων. Ανάκληση της αίτησης. Υποδείγματα αιτήσεων παραίτησης και ανάκλησης

Από 1 μέχρι και 13/2 ημέρα Δευτέρα θα υποβάλλονται για φέτος οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του αρθ. 46 του Ν. 4777/2021. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο για το 2023 Συγκεκριμένα, από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται (στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης) από την 1η Φεβρουαρίου έως και την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των εκπαιδευτικών την 31η Αυγούστου. Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης όπου...