Εγγραφές-Μετεγγραφές μαθητών/τριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων: Οδηγίες προς τους γονείς

Επιστολή με οδηγίες προς τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχετικές με τις διαδικασίες αρχικής εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘ. Το κείμενο της επιστολής . . . Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ). Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι...