ΥΠΠΕΘ: Εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ

Έγγραφο με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ., εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ προτείνεται από το Ι.Ε.Π. να χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 το διδακτικό υλικό που έχει εκπονηθεί για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και το οποίο καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας των εν λόγω μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση του ακόλουθου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.: . . .