ΥΠΑΙΘ: Συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκρότηση Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Συγκρότηση Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Συγκρότηση Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Συγκρότηση Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Συγκρότηση Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Συγκρότηση ΣΤ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων