ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες από Τσεχία και Σλοβακία σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Με έγγραφο του ΥΠΑΙΘ προκηρύσσονται υποτροφίες από τις Κυβερνήσεις της Σλοβακίας και της Τσεχίας για Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η προκήρυξη σε μορφή pdf  ΣΛΟΒΑΚΙΑ σε μορφή pdf  ΤΣΕΧΙΑ σε μορφή pdf  Application σε μορφή pdf